Om kjønnsforskning

Kjønnsforskere studerer hvilke konsekvenser kjønnsforskjeller har for fordeling av ressurser, makt og muligheter, og hvordan ideer om kjønn formes og kommer til uttrykk i kulturen og samfunnet omkring oss.

Kilden kjønnsforskning.no skal fremme norsk kjønnsforskning i Norge og utlandet. Under finner du mer informasjon om forskningsmiljøer, utdanning og skriftlige kilder innen feltet.

Les mer om hva kjønnsforskning er …

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.