Bilde av forsiden på Kildens bok om kjønnsperspektiver i forskning

Vi tilbyr

Kilden formidler og sammenfatter forskning på kjønn og likestilling i bred forstand.

Vi formidler ny forskning gjennom vårt uavhengige nyhetsmagasin, i tillegg produserer vi kunnskapsoversikter og utvikler digitalt innhold enten på eget initiativ eller på oppdrag fra andre.

Målgruppene for vår formidling er mange. Vi samarbeider med forskningsmiljøene, myndighetene, og et bredt spekter av interesseorganisasjoner på kjønn- og likestillingsområdet. Gjennom nyhetsformidling og debatt søker vi også å nå bredere ut, til allmennheten.

Kontakt oss for en samtale!

Kristin Engh Førde

Direktør for Kilden kjønnsforskning.no

Trine Rogg Korsvik

Seniorrådgiver

Vår kompetanse:

• formidling av kjønnsperspektiver i forskning og innovasjon

• formidling av kjønnsbalanse i forskning

• integrering av kjønn og likestilling i forskning og akademia

• forskningsjournalistikk

kunnskapsoppsummeringer, faktaark og rapporter

• informasjonsarbeid og utvikling av informasjonsmateriell

• utvikling og drift av nettsteder

• gjennomføring og markedsføring av faglige arrangementer

• lede debatter

• sosiale medier

 

Vi holder kurs i formidling og integrering av kjønnsperspektiver og kjønnsbalanse i forskning, i tillegg til kommunikasjonsrådgivning, spesielt innenfor forskningskommunikasjon.

 

Her finner du våre ansatte.

 

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.