Hva skjer

Tips oss om arrangementer!

Kjønn i isen: Polarhistorie med kjønnsperspektiv

Oslo | |

Seminaret undersøker kjønnede forestillinger fra polarområdenes kultur- og vitenskapshistorie gjennom presentasjoner og en panelsamtale. 

Mer informasjon »

Seminar: Vi må snakke om sosial klasse i akademia

| til |

Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning inviterer til seminar om sosial bakgrunn i akademia mandag 4. desember i Oslo. Velkommen!

Målet med seminaret er å få en status på hva vi vet om betydningen av sosial bakgrunn og klasse for forskerkarrierer – og hva vi trenger mer kunnskap om.

Mer informasjon »

Likestillingskonferansen 2023: Veier mellom utenforskap og innenforskap

| |

I årets likestilling- og mangfoldkonferanse utforsker vi unge menneskers liv i lys av sosial bærekraft, en av de tre pilarene i en bærekraftig utvikling. Sammen med økonomisk og miljømessig bærekraft handler det om å skape et inkluderende, rettferdig og støttende samfunn der alle mennesker kan trives og realisere sitt potensial. Unge skal få en opplevelse av å være en del av innenforskapet i samfunnet vårt. Både at de skal få utfolde seg med de forutsetninger de har, og oppleve seg som verdifulle mennesker. For å oppnå et sosialt bærekraftig samfunn er det viktig å ha en kontinuerlig dialog mellom politiske beslutningstakere, næringslivet, samfunnet som helhet, og de som er unge. En felles forståelse og samarbeid er nødvendig for å skape effektive strategier og tiltak som adresserer de mange aspektene av utenforskap og diskriminering. Det er mange veier som fører til utenforskap, men også til innenforskap.

Mer informasjon »

Toril Moi-seminar

BERGEN | |

Med Toril Moi, Christine Hamm, Tore Rem, Ane Farsethås, Geir Gulliksen m.fl.

Toril Moi fyller 70 år! Vi markerer dette med seminaret «Litteraturforskerens stemme».

Mer informasjon »

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.