– Vi må se kvinners helse i sammenheng med livet de lever

Kvinner var likere før, sier Astri Syse, medforfatter i SSB-rapport om kvinnehelse. Selv om mye går bedre, frykter hun økende ulikhet og økt sykefravær blant kvinner – samt kunnskapshull i forskningen.

– Arbeidsmiljø er viktigare enn haldningar for å forklare kvinners sjukefråvær

Litt fleire kvinner enn menn meiner det er greitt å vere heime frå jobb sjølv om ein eigentleg er frisk nok til å jobbe. Kan det forklare kjønnsforskjellen i sjukefråværet?

Operasjon kunne reddet mange kvinner fra smertelidelser

Mange norske kvinner havner utenfor arbeidslivet med smertediagnosen fibromyalgi. Men flere kunne unngått både smerter og uførhet ved hjelp av operasjon, sier kirurg Jan Roar Orlin.

Likestilte haldningar til sjukefråvær

Norske kvinner har høgare sjukefråvær enn menn. Men det er ikkje haldningane det er noko i vegen med, skriv forskarane Gøril Kvamme Løset og Tale Hellevik.

Høye emosjonelle krav gir økt sykefravær

Arbeidstakere som ofte må undertrykke følelser, har økt risiko for sykefravær.

Klassebakgrunn påvirker kvinners sykefravær

Å være mor og arbeidstaker er tyngre for kvinner i arbeiderklassen enn i middelklassen, viser ny studie.

Voldelige partnere hindrer kvinner i å jobbe

Kvinner som utsettes for vold av partner kommer for sent på jobb, er ukonsentrerte og får ikke være med på jobbfesten. De skammer seg over å være dårlige arbeidstakere.

Like syke med kvinnelig sjef

Sjefens kjønn har lite å si for sykefraværet. Det er ett av de foreløpige resultatene fra en pågående studie om kjønn og sykefravær ved UiO.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Hagen, Inger Marie og Ragnhild Steen Jensen
Publisert:
Forfatter(e):
Løset, Gøril Kvamme, Harald Dale-Olsen, Tale Hellevik, Arne Mastekaasa, Tilmann von Soest & Kjersti Misje Østbakken
Publisert:
Forfatter(e):
Ose, Solveig Osborg
Publisert:
Forfatter(e):
Mastekaasa, Arne
Publisert:
Forfatter(e):
Moscarola, Flavia Coda, Elsa Fornero and Steinar Strøm
Publisert:

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.