Katti Anker Møller kjempet for fritt moderskap

Ny podkastepisode: Katti Anker Møller ble en av de fremste målbærerne for seksualreform, fri abort og de såkalt uekte barna i Norge. I 2024 er det hundre år siden det første mødrehygienekontoret åpnet dørene. Men selv om hun var kontroversiell i sin tid var hun ikke alene.

Å møte i abortnemnd virker meningsløst for mange

Abortnemndene oppstod i 1964, og har vært debattert siden. Abortutvalget foreslår å skrote nemndene fram til uke 18. 

– Torborg Nedreaas' politiske tekster er fortsatt relevante

Forfatteren skrev om kjærlighet, klasseforskjeller og kvinners kår. Hennes forfatterskap er høyaktuelt også i dag, mener forskere.

– Abortdebatten usynliggjør kvinner

Når abortmotstandere i Serbia og Norge snakker om abort, trumfer det ufødte livet kvinnens verdi, ifølge forsker og feminist Tamara Ivančević.

Politikk og religion påvirker europeernes syn på abort

De ulike europeiske landene regulerer tilgangen til abort med ulik grad av strenghet: Mens abort inntil uke 12 er tillatt i land som Norge, Tyskland og Italia, er abort i Polen, Malta, Andorra, Vatikanet, og Liechtenstein ulovlig eller svært strengt regulert, skriver Eli Baltzersen i sitt blogginnlegg

Hva snakker vi om når vi snakker om abort? 

Abort handler om mer enn svangerskapsavbrudd. Det omhandler reproduksjon, reproduktive beslutninger, kvinnehelse, kvinnekropp og kvinnesak, skriver Tilla Solli i sitt blogginnlegg.

Etterlyser oppfølging av hjemmeaborter

95 prosent av aborter i Norge gjennomføres ved hjelp av piller, og mange aborterer hjemme. Praksisen er kvinnefiendtlig, mener informant i fersk studie.

Er kvinner som ikke ønsker seg barn egoistiske?

At kvinnens eget ønske for seg selv og sitt livsløp skulle være veiledende synes uhørt, umoralsk, skriver Gunhild Maria Hugdal.

Vil det skal bli lettere å dele erfaringer med abort

Denne uken åpner Kvinnemuseet abortutstillingen HYSJ!. Målet er å skape rom for å snakke om et fortsatt skambelagt tema.

Kaster nytt lys over abortens historie

Abortens politiske historie i Norge har vært lang og preget av kontroverser, og debatten pågår fortsatt. Kari Tove Elvbakken har skrevet bok om emnet.

Torborg Nedreaas skrev om kjærlighetens fatale konsekvenser

Torborg Nedreaas' roman «Av måneskinn gror det ingenting» har en ambivalent holdning til abortspørsmålet, mener litteraturviter Toril Moi.

Vårt syn på fosteret er i stadig endring

Vår relasjon til fosteret gjennom historien er ikke bare basert på medisinsk kunnskap, men speiler også samtidens religiøse og politiske oppfatninger. Kortfilmen «Ikon» tar for seg våre forestillinger om fosteret fra 1500-tallet til i dag.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Elvbakken, Kari Tove
Publisert:
Forfatter(e):
Red: Hem, Erlend, Øivind Larsen, Magne Nylenna, Jan Frisch
Publisert:
Forfatter(e):
Tessema, Gizachew A., Siri E. Håberg, Gavin Pereira, Annette K. Regan, Jennifer Dunne & Maria C. Magnus
Publisert:
Forfatter(e):
Kari Tove Elvbakken
Publisert:
Forfatter(e):
Aune, Ingvild, Hanne Engh og Oda Tingvold Skibenes
Publisert:
Forfatter(e):
Kjelsvik, Marianne et al.
Publisert:
Forfatter(e):
Daire, Judith, Maren O. Kloster, and Katerini T. Storeng
Publisert:
Forfatter(e):
Moland, Karen Marie, Haldis Haukanes, Getnet Tadele og Astrid Blystad
Publisert:

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.