– Lærere må stoppe seksuell trakassering i ungdomsskolen

– Dette er ikke akseptabelt. Ingen voksne ville tolerert slik oppførsel. Så vi må undersøke hva som faktisk skjer og hvordan det påvirker ungdommene våre, sier forsker Hilde Slåtten.

Eldre menn bestemmer mest i kommunepolitikken

– Seniorer i politikken har mest makt og her er også kjønnsgapet størst, sier valgforsker Ragnhild Muriaas.

Utsatte grupper trenger seksualundervisning

Sammen med iranske kolleger, har Shahram Moradi forsket på effekten av seksualundervisning for tenåringsjenter med kognitive funksjonsnedsettelser.

#metoo har endret hvordan mediene fremstiller voldtekt

Seksuell vold forekommer i alle land. Likevel blir voldtekt ofte fremstilt som sensasjonelt av journalister. – Jeg ville finne ut om dette hadde forandret seg med #metoo, sier journalist Thea Storøy Elnan.

Dataspill: Fortsatt en kjønnsdelt verden

Foreldre har bekymret seg for barn og unges, og særlig gutters tidsbruk på dataspill i 30 år. Samtidig er det en uro for at jenter faller fra i dataspill-verdenen.

Mange lar være å varsle om seksuell trakassering

– Man kunne tenke seg at tallene gikk ned etter den store metoo-bølgen i 2017. Men det kan man ikke se ut ifra tallene vi har sett på, sier en av forskerne bak Folkehelseinstituttets rapport om seksuell trakassering. 

Andrea Pető: – Å jobbe innen høyere utdanning er blitt høyrisiko

Den ungarske forskeren mottar Universitetet i Oslos menneskerettighetspris for sitt arbeid for akademisk frihet og institusjonell autonomi. Kjønnsforskning er som gruvens kanarifugl, sier hun.

– Kjønn er et tema det er lett å forvrenge

Å misforstå funn fra kjønnsforskningen kan utnyttes av kvinnehatere og motstandere av kjønnsforskningen, mener finsk professor.

– Kritikk setter forskningen i bevegelse

Alle fag trenger kritikk, både innenfra og i media. Men blir den usaklig og personlig kan det true ytringsrommet innad i akademia, mener svensk kjønnsforsker.

Kvinner unngår å delta i debatter på Facebook

Færre kvinner enn menn deltar i debatter på sosiale medier. Ny forskning viser at kvinner opplever Facebook som en offentlig arena de er forpliktet til å delta på, samtidig vegrer de seg.

Kritiske kolleger kan hindre forskerne i å delta i offentligheten

Forskere frykter særlig kritikk fra kolleger og overordnete innenfor samme fagfelt, sier sosiolog Marte Mangset. I en ny bok har hun sett på hva som kan hindre forskere fra å uttale seg i media.

Seksuelle krenkelser blant innvandrere er lite utforsket

En ny rapport støtter antakelsen om at personer med innvandrerbakgrunn sjeldnere oppsøker hjelp ved seksuelle krenkelser. – Men det mest slående funnet er mangelen på kunnskap, sier voldsforsker.

Unge melder om mer seksuell trakassering

Nye tall fra Statens arbeidsmiljøinstitutt viser at en av seks unge kvinner opplever uønsket seksuell oppmerksomhet på jobb. Konsekvensene kan være alvorlige.

Kjønns- og innvandringsforskere opplever mest hets

Mer enn en av tre innvandrings- og kjønnsforskere har opplevd ubehagelige kommentarer knyttet til forskningen sin. Rundt ti prosent har mottatt trusler. Hva får det å si for forskningen?

Publikasjoner

Forfatter(e):
Lundqvist, Maja, Angelica Simonsson & Kajsa Widegren (red.)
Publisert:
Forfatter(e):
Kaur, Prableen
Publisert:
Forfatter(e):
Egeland, L. et. al.
Publisert:
Forfatter(e):
Nordiska ministerrådet
Publisert:
Forfatter(e):
Orgeret, Kristin Skare
Publisert:
Forfatter(e):
Nadim, Marjan og Audun Fladmoe
Publisert:
Forfatter(e):
Burnay, Jonathan, Brad J. Bushman & Frank Larøi
Publisert:
Forfatter(e):
Fladmoe, Audun, Marjan Nadim og Simon Roland Birkvad
Publisert:
Forfatter(e):
Bondestam, Fredrik og Maja Lundqvist
Publisert:
Forfatter(e):
Amundsen, Marie-Lisbet
Publisert:
Forfatter(e):
Borchorst, Anette og Lise Rolandsen Agustín
Publisert:
Forfatter(e):
Fasting, Kari
Publisert:
Forfatter(e):
Tonheim, Milfrid
Publisert:

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.