– Aids-krisen har skapt en generasjonskløft blant skeive

Litteraturen som ble skrevet om aids kan hjelpe dagens unge til å forstå omfanget av krisen, mener forsker og aktivist Monica Pearl.

Vi trenger mer forskning på mannen som kjønn

Mannsutvalget setter søkelyset på menn som sliter og anbefaler mer forskning på menn og maskuliniteter.

Mannsutvalget vil motvirke polarisering mellom kjønnene

–  Vi trenger mer kunnskap om polariseringen vi ser mellom unge menn og kvinner når det gjelder holdninger til ulike politikkfelt, sier utvalgsmedlem og forsker Liza Reisel.

Fare for overbehandling av prostatakreft

Ny studie om senskadevirkninger av behandling for prostatakreft viser at pasienter har flere plager enn antatt. 

Menn anklaget for vold trenger også tillit fra terapeuten

Ny forskning viser at menn i voldelige relasjoner kan avslutte terapien på grunn av mangel på tillit. 

Har mannlige kroppsidealer tatt av?

I sin masteroppgave om muskeldysmorfi prøver Alexander Glimsdal å forstå hvordan stadig flere unge menn tyr til ekstreme grep for å oppnå drømmekroppen. 

Medisinske studier ser bort fra kjønnsforskjeller

En ny rapport fra FHI viser at under halvparten av studiene har sett på kjønnsforskjeller i effekten av medisinsk behandling. – Man må slutte å tro at biologiske forskjeller mellom menn og kvinner får plass i bikinien, sier professor Eva Gerdts. 

Derfor dør flere menn i selvmord

– Vi tror sosial isolasjon er en viktig årsak til selvmord blant menn, sier psykolog og forsker Kim Stene-Larsen.

Allmennleger savner helseforskning med kjønnsperspektiver

Hvordan får fastleger og helsesykepleiere tilgang til ny forskning på helse? De trenger mer relevant forskning og tid til å oppdatere seg, mener representanter for yrkesgruppene.

Vil ha mer oppmerksomhet om bivirkninger hos kvinner

Sabine Oertelt-Prigione håper pandemien og vaksineringen har gjort at flere får øynene opp for kjønnsforskjeller innenfor medisin.

–  Pandemier rammer kvinner og menn forskjellig

Kunnskapen om tidligere pandemier gir oss uvurderlig informasjon om hvordan vi kan takle dagens koronapandemi, mener forskere.

Gutter bruker skolehelsetjenesten mindre enn jenter

Terskelen for å oppsøke helsesykepleier kan være høy, særlig for gutter. – For å få bukt med kjønnsforskjellene må vi oppsøke elevene og snakke om det de er opptatt av, sier forsker.

Kan helsepersonell nok om kvinnehelse?

Er undervisning i kjønn og kvinnehelse noe som overlates til den enkelte institusjon, og til den enkelte foreleser? Kartleggingen «Kjønn og kvinnehelse i helseprofesjonsutdanninger» kan tyde på det, skriver Linda Marie Rustad.

En overvekt av menn blir alvorlig syke og dør av korona

En stor overvekt av alvorlig syke og døde av koronaviruset er menn. Det kan handle om røyking og overvekt, eller det kan være tilfeldig. Forskerne klør seg i hodet.

Vi vet fortsatt ikke nok om HPV

Ikke alle er klar over nytten av å vaksinere seg mot HPV. Vi trenger også mer forskning på HPV-smitte blant menn og eldre kvinner, skriver Sveinung Sørbye.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Ninnie Bakken Oehme
Publisert:
Forfatter(e):
Statistisk sentralbyrå
Publisert:
Forfatter(e):
Braadland, Peder Rustøen
Publisert:
Forfatter(e):
Lingaas, Carola, Bergit Haugland og Erik Skjeggestad
Publisert:
Forfatter(e):
Grasdal, Astrid Louise og Kjell Erik Lommerud
Publisert:
Forfatter(e):
Cederström, Carl
Publisert:
Forfatter(e):
Magnusson, Karin, Aleksandra Turkiewicz & Martin Englund
Publisert:
Forfatter(e):
Eik‐Nes, Trine Tetlie et al.
Publisert:
Forfatter(e):
Vambheim, Sara Magelssen
Publisert:
Forfatter(e):
Amundsen, Marie-Lisbet
Publisert:
Forfatter(e):
Kibira,Simon Peter Sebina
Publisert:
Forfatter(e):
Michaelsen, Jette Joost og Maria Kristiansen
Publisert:
Forfatter(e):
Proba samfunnsanalyse
Publisert:

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.