Unge kvinner i fløypartier får mest Facebook-hets

Det viser ny studie om bruk av sosiale medier i lokalpolitikken. – Hvilken type politikere står vi igjen med i en slik situasjon? spør en av forskerne.

Bonus: Lik rett til makt? Kvinner i lokalpolitikken

Har vi et likestillingsproblem i lokalpolitikken? Tidsskrift for kjønnsforskning ser nærmere kvinneandelen i kommunestyrene. Hør opptak fra lanseringen.

Lav kvinnerepresentasjon som demokratisk problem

Lokale partilags arbeid med kjønnsbalanse på valglistene

Kvinnelege lokalpolitikarar er meir opptekne av ressurssvake grupper

Kvinnelege og mannlege lokalpolitikarar er delte i synet på kven dei har størst ansvar for å representere. Men begge kjønn har like stor kjensle av å påverke, viser ny studie.

Kjønnsavdelingen 7 - Valg og politikk: Hvordan stemme for likestilling?

Kan man stemme for likestilling ved Stortingsvalget? Episode 7 av Kjønnsavdelingen tar opp hvilke politiske spørsmål som berører likestilling, og hvilken rolle likestilling har i den politiske debatten.

Feministisk debatt ga feministiske politikere

Politikerne som kom inn i riksdagen for første gang i 1994 er mer feministiske enn sine kollegaer. Den svenske statsviteren Lena Wängnerud kaller dem svensk politikks feministiske generasjon.

Høy andel kvinnelige politikere gjør kvinner og menn mer likestilte

Hvor mange kvinnelige politikere som sitter i kommunestyret påvirker kvinners liv og lønnsnivå i den enkelte kommune.

Mange kvinner i kommunestyret gjør at mennene ikke vil jobbe for likestilling

Mannlige politikere blir mindre feministiske, når antallet kvinnelige politikere er høyt, ifølge svensk forskning.

Er mer makt til velgerne bra for kvinnelige politikere?

Mer vekt på personstemmer ved valg vil føre til økt personfokus i politikken. Så sant kvinner klarer å være like synlige som menn, vil ikke personfokuset føre til kjønnsforskjeller, mener forskere. Men klarer de det?

Flere kvinner enn menn brukte stemmeretten

Den økte valgdeltakelsen blant førstegangsvelgere fra 2009 til 2013 skyldes at flere unge kvinner stemte ved valget. Unge menn med lav utdanning peker seg ut som en gruppe som deltar i liten grad.

Helse og redningsskøyter før stemmerett

Det var lokale saker og ikke kvinnestemmerett som sto høyest på agendaen da kvinnene i Nord-Norge organiserte seg.

Kvinnelige minoritetspolitikere favoriseres

Både velgerne og de politiske partiene bruker de mulighetene de har til å gi ekstra stemmer til kvinnelige politikere med etnisk minoritetsbakgrunn.

Kimberlé Crenshaw: Rasistisk retorikk

Under nominasjonskampen mellom Hillary Clinton og Barack Obama ble USA vitne til en rasistisk feminisme med røtter i den første kvinnebevegelsen i USA, en kvinnebevegelse som gikk imot svarte menn da de i 1868 fikk stemmerett. Det mener den amerikanske jusprofessoren Kimberlé Crenshaw.

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.