Ingen revolusjon uten kvinner

10. oktober 2023

Sulitjelma-opprøret i 1917 markerte et vendepunkt i norsk arbeiderhistorie. Opprøret ble en fiasko, delvis fordi mennene manglet støtte fra kvinnene, mener historiker. 

Eldre menn bestemmer mest i kommunepolitikken

7. september 2023

– Seniorer i politikken har mest makt og her er også kjønnsgapet størst, sier valgforsker Ragnhild Muriaas.

Hannah Arendt er fortsatt aktuell

12. september 2023

For Arendt handlet politikk om å behandle alle spørsmål ved hjelp av overbevisende ord, ikke med tvang eller makt. 

«Sexy» Tajik-omslag splitter feminister

24. august 2023

Var omslaget til Hadia Tajiks selvbiografi kvinnefrigjørende, eller unødvendig seksualisert og amerikansk? Debatten peker mot et feministisk dilemma, mener forsker. 

Unge kvinner i fløypartier får mest Facebook-hets

17. august 2023

Det viser ny studie om bruk av sosiale medier i lokalpolitikken. – Hvilken type politikere står vi igjen med i en slik situasjon? spør en av forskerne.

Prisvinnende artikkel om kvinner og korrupsjon

30. juni 2023

Mens uerfarne kvinner i politikken er ærligere enn menn, utjevner forskjellen seg når kvinner får politisk erfaring, viser en prisvinnende artikkel om politikere i India.

Søreide unngikk f-ordet da hun var utenriksminister

28. februar 2023

Canada, Mexico, og særlig Sverige er eksempler på land som brukte betegnelsen «feministisk» som del av sin utenrikspolitikk. At Ine Eriksen Søreide ikke gjorde det, passet henne og Norge bra, mener forsker. 

Kjønn havner i blindsonen når kommunen skal omorganisere

26. januar 2023

Distriktspolitikken er forankret i et ideal om en likestillingspolitikk som er innlemmet på alle plan. – Likevel er de kjønnede effektene av en endret distriktspolitikk et taust felt, sier professor emerita Halldis Valestrand.

Seksualpolitikk bør handle mer om lyst, mener forsker

8. juni 2022
Politikk for seksuell helse må handle om abort, kjønnssykdommer og å sette grenser, men også om det positive ved sex, mener Anette Skilbred.

Klimapolitikken kan forsterke ulikheter

12. mai 2022
Politikere bør tørre å tenke alternativt når de utvikler klimaløsninger, og få med kunnskap fra flere ulike grupper, mener Cicero-forsker.

Kvinnelige ungdomspolitikere ønsker ikke synlige roller

22. februar 2022
En ny studie tyder på at unge kvinner og menn i ungdomspartiene har ulike ambisjoner. Kvinnene vil i mindre grad enn menn ha verv som statsminister, ordfører og lokalpolitiker.

Dagens transportsystem passer ikke for alle

11. november 2021
Klimakrisen løses ikke bare med elbiler og teknologiske løsninger, ifølge Hilda Rømer Christensen. Hun mener man må tilpasse transportsektoren til flere gruppers behov.

Forskere advarer mot å behandle vold blant minoriteter separat

7. oktober 2021
Ny handlingsplan mot vold i nære relasjoner inneholder flere gode grep. Men en handlingsplan på dette området bør omfatte vold i alle typer nære relasjoner og alle typer familier, mener Anja Bredal.

Norsk klimapolitikk mangler kjønnsperspektiver

25. august 2021
Mens det globale sør har drevet frem kunnskap om sammenhengen mellom kjønn og klima, er det få som ser denne koblingen i nord. Det bør man, mener Helga Eggebø.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Vranic, Anja
Publisert: 2023
Forfatter(e):
Engelstad, Fredrik, m.fl.
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Segaard, Signe Bock, Ulrik Kjaer & Jo Saglie
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Kreft, Anne-Kathrin, Birgitta Niklasson & Ann E. Towns
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Skilbred, Anette, Kari Nyheim Solbrække & Lisbeth Thoresen
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Dahlum, Sirianne, Carl Henrik Knutsen & Valeriya Mechkova
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Magnusdottir, Gunnhildur Lily & Annica Kronsell (Eds.)
Publisert: 2021
Forfatter(e):
Kitterød, Ragni Hege, Anne Skevik Grødem & Axel West Pedersen
Publisert: 2021
Forfatter(e):
Kari Tove Elvbakken
Publisert: 2021
Forfatter(e):
Agius, Christine, Annika Bergman Rosamond & Catarina Kinnvall
Publisert: 2021
Forfatter(e):
Teigen, Mari, Hege Skjeie & Rune Karlsen
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Simonsen, Kjersti
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Ellingsæter, Anne Lise og Ragnhild Steen Jensen
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Sandberg, Paula Koskinen, Rebecca Lund & Tiina Suopajärvi (eds.)
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Holst, Cathrine, Hege Skjeie og Mari Teigen
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Garland, Fae, Nina Lem Samuelsen & Mitchell Travis
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Olsson, Louise & Theodora-Ismene Gizelis
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Skjeie, Hege, Cathrine Holst & Mari Teigen
Publisert: 2019

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.